14. 4. 2007

Neposlušná

- Tráva predsa nie je modrá a slnko nie je čierne, - protestovali všetci.
Dieťa Alex mlčky zdvihlo hlavu.
- A ľudia sa nekreslia bielymi farbičkami! -
Alex sa dívala nechápavo na kričiace ústa a mávajúce ruky.
A potom sa sklonila k papieru a maľovalo si ďalej svet podľa svojich predstáv...

Žiadne komentáre: