14. 4. 2007

Neposlušná

- Tráva predsa nie je modrá a slnko nie je čierne, - protestovali všetci.
Dieťa Alex mlčky zdvihlo hlavu.
- A ľudia sa nekreslia bielymi farbičkami! -
Alex sa dívala nechápavo na kričiace ústa a mávajúce ruky.
A potom sa sklonila k papieru a maľovalo si ďalej svet podľa svojich predstáv...

8. 4. 2007

Kružnica

Chcem sa vrátiť na začiatok.
Keď sme sa chveli ako deti, čo objavili hviezdy.
Brával si ma do náručia a držal, ako keby si sa bál, že ti odídem.
Brávala som ťa do náručia a... mlčala od šťastia.
Chcem sa vrátiť na začiatok.
Kružnice.

1. 4. 2007

Hlúpe srdce

Mám zalepené ústa a zakryté oči.
Mám zviazané ruky a pristrihnuté krídla.
Len srdce bije stále rovnako silno a vrúcne.
A nechce prestať...